Jaarverslag verantwoordelijke kansspelen ministeriële adviesraad

By Administrator

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) adviseert de regering over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk belang zijn. Bij die adviezen staat de wetenschappelijke benadering voorop. De regering kan deze adviezen gebruiken om bestaand beleid tegen het licht te houden

Belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkorganisatie voor de lokale besturen: ons nieuwe jaarverslag toont hoe we die rollen hebben waargemaakt in 2019, en waar we nu staan. Bekijk ook het overzicht van politieke dossiers waarin we actief waren. Adviesraad · Algemene Casinospelen · Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) J. Jaarverslag V. Vacatures · Verantwoordelijk aanbieden. 31 dec 2019 waarin het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand door de Eerste. Kamer werd deelname door minderjarigen en dat er op verantwoordelijke – dat wil zeggen De Kansspelautoriteit kent sinds 2014 een adviesraad. Die geeft. 23 april 2018 loterijen witwassen reclame wet op de kansspelen illegaliteit criminaliteit van buiten naar binnen door met een externe Adviesraad te werken, De Kansspelautoriteit gaat daarbij uit van de eigen verantwoordelijk h

JAARVERSLAG • 2019 5 Het jaarverslag van de SARC 2019 biedt een overzicht van de rol van de adviesraad in de beleidsadvisering en de bijdragen aan de beleidsvoorbereiding in het domein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Deze editie gaat over het laatste volle mandaatjaar in de huidige samenstelling. Medio 2020 wordt de SARC opnieuw

meer risicovolle kansspelen, dus ook voor de kansspelen die worden aangeboden in speelhallen en speelcasino’s. In de huidige wet staat niet veel meer dan dat aanbieders van kansspelen een ‘zorgplicht’ hebben. Dat was in 1964 misschien genoeg om gokverslaving te voorkomen, maar anno nu is er met het huidige aanbod van kansspelen meer nodig. In dit jaarverslag was onder andere aandacht voor de inkomsten uit de kansspelbelasting. Naar uit het jaarverslag blijkt, zijn er minder inkomsten uit de kansspelbelasting gegenereerd dan in de Rijksbegroting was voorzien. Ook bracht het ministerie van Justitie en Veiligheid haar jaarverslag uit, met daarin een passage over kansspelen. gecoördineerde wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en behandelt de periode van 1 januari tot 31 december 2017. Dit verslag is goedgekeurd door de Kansspelcommissie tijdens de bijeenkomst van 24 oktober 2018. Het Jaarverslag 2017 is een light versie.

De kansspelen zijn mij niet onbekend omdat ik, als minister van Financiën, belast was met het toezicht op de Nationale Loterij. Daarnaast heb ik eveneens een toespraak gehouden over online weddenschappen tijdens een colloquium dat op 30 oktober 2014 werd georganiseerd door de Kansspelcommissie. Het fenomeen van de

Politiek nieuws: vragen jaarverslag Justitie en AO kansspelen gepland 28 mei 2018 Afgelopen donderdag werd duidelijk dat de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid vragen heeft gesteld over kansspelen bij het Jaarverslag van het ministerie van Justitie en Veiligheid en ook heeft de commissie een Algemeen Overleg over kansspelen gepland. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) adviseert de regering over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk belang zijn. Bij die adviezen staat de wetenschappelijke benadering voorop. De regering kan deze adviezen gebruiken om bestaand beleid tegen het licht te houden Dit document is een bijlage bij. Aanbiedingsbrief Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018. Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018.

Jaarverslag 2018 Inspectie Militaire Gezondheidszorg 1 VOORWOORD Middels het voor u liggende jaarverslag doet de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) melding van de belangrijkste in 2018 verrichte werkzaamheden en de daarbij gedane bevindingen. Primair doel is daarbij, om vanuit het toezichtperspectief een bijdrage te leveren aan de gewenste kwaliteit van de militaire gezondheidszorg. Dit

Wel acht de regering het van belang dat Nederlandse burgers die willen deelnemen aan kansspelen, ongeacht hun motief, dit op een verantwoordelijke en betrouwbare manier kunnen doen. Bestrijding van geldzucht als zodanig is geen doelstelling van het kansspelbeleid en het onderhavige wets. voorstel. Het voorkomen van problematisch speelgedrag en Gezocht wordt naar effectievere maatregelen om illegale kansspelen op afstand te bestrijden.29 Gelet op bovengenoemde uitdagingen ten aanzien van de handhaving van illegale online kansspelen en gelet op ervaringen van andere landen waarin online kansspelen reeds zijn gereguleerd is het maar zeer de vraag of Australië zal slagen in het vinden

We vinden het belangrijk u goed van dienst te zijn. Daarom bieden we onze producten en diensten steeds meer digitaal aan. Natuurlijk kunt u ook nog steeds op andere manieren onze producten aanvragen.

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) adviseert de regering over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk belang zijn. Bij die adviezen staat de wetenschappelijke benadering voorop. De regering kan deze adviezen gebruiken om bestaand beleid tegen het licht te houden Dit document is een bijlage bij. Aanbiedingsbrief Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018. Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018.